Kan ik, of iemand met lichamelijke klachten wel meedoen?

Personen met lichamelijke klachten kunnen vrijwel altijd gewoon meespelen. Graag stemmen we dit graag vooraf met u af. De proeven vragen over het algemeen niet veel fysieke inspanning en zijn gericht op personen van allerlei leeftijden en condities. Voor personen waarbij een  proef (waarschijnlijk) niet is weggelegd, zorgen we voor een alternatief. Zo blijft iedereen betrokken en garanderen we een leuke en gezellige dag! Zelfs een speelster van 81 jaar oud ging erg enthousiast naar huis!

Omdat u uw lichaam zelf het beste kent kunt u zelf, al dan niet met behulp van een specialist, het beste bepalen aan welke proef u wel of niet deelneemt. We denken graag mee, dus geef het bij voorbaat aan. Het is hoe dan ook altijd toegestaan een proef over te slaan naar eigen inzicht, zonder enige consequenties voor de eindscore!

Deelname is op eigen risico. De spelleider is getraind om gevaarlijke situaties tijdig op te merken en in bezit van EHBO/BHV. Hij kan aanraden dan wel afdwingen de betreffende actie van een deelnemer te staken in het kader van de persoonlijke en/of algemene veiligheid.